პირადი მონაცემების გამოყენების პირობები

შპს მაიმუნობები არ გასცემს თქვენს პირად ინფორმაციას მესამე პირებზე, გარდა საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.